Czy na skutek wypadku w pracy na terenie UK należy się odszkodowanie?

  • 12.04.2022, 12:00
  • Grupa Tipmedia
Czy na skutek wypadku w pracy na terenie UK należy się odszkodowanie?
W ostatnim czasie w UK brexit zmienił sporo w kwestii możliwości zatrudniania obcokrajowców, ale nadal Wielka Brytania kojarzona jest z krajem przyjaznym pracownikom. Oznacza to, że każdej osobie, niezależnie od pochodzenia przysługują i przestrzegane są prawa takie same, jakimi dysponują obywatele UK.

Prawo do umowy o pracę, urlopu czy minimalnego wynagrodzenia to tylko niektóre z nich. A jak jest w sprawie odszkodowań powypadkowych?

Prawo do odszkodowania za wypadek w pracy

Wypadki w pracy zdarzają się często w UK również, a dodać trzeba, że pewne profesje narażone są na nie bardziej niż inne. Bywa, że za wypadek odpowiada sam pracownik, kiedy na przykład schodząc po schodach, osunie mu się noga i złamie ją, upadając. Jednak równie często zdarza się, że taki sam upadek i jego skutek wynika z faktu, że schody były uszkodzone, mokre po umyciu, a jednocześnie nieoznakowane lub na schodach znajdował się jakiś obiekt, którego nie powinno było tam być. Takie sytuacje nie wynikają już z winy pracowników, o czym część z nich nie wie. W takich okolicznościach pracownikowi, który doznał uszczerbku na zdrowiu czy utrzymujących się dłużej dolegliwości bólowych przysługuje odszkodowanie powypadkowe w pracy w UK.

Wypadek w pracy w UK – kiedy odszkodowanie?

Zgodnie z brytyjskim prawem pracy to pracodawca odpowiedzialny jest za odpowiednie przeszkolenie pracowników z przepisów BHP i to on również odpowiada za wszelkie zaniedbania swoje, ale też innych pracowników, które doprowadzają do wypadku innego pracownika. Zatem wszelkie zaniedbania dotyczące pozostawiania palet, drabin czy narzędzi w miejscach do tego nieprzeznaczonych, uszkodzenia maszyn czy urządzeń, czy braki szkoleń na konkretnych stanowiskach to czynniki przyczyniające się do wypadków. W UK każdy pracodawca zobligowany jest do posiadania ubezpieczenia OC i to z niego w takich sytuacjach wypłacane jest odszkodowanie. Co należy zrobić, by je uzyskać?

Odszkodowanie powypadkowe w pracy w UK – warunki

Aby można było mówić o odszkodowaniu za wypadek w pracy w UK, muszą zostać spełnione pewne warunki. Po pierwsze każdy wypadek, nawet jeśli z pozoru niegroźny, powinien zostać niezwłocznie wpisany do Accident book. Niektóre dolegliwości pojawiają się po upływie czasu, a opóźnienie zgłoszenia wypadku może przyczynić się do zmniejszenia kwoty rekompensaty lub nawet odrzucenia wniosku o odszkodowanie. Osoba, która doznała wypadku, powinna również udać się do lekarza pierwszego kontaktu lub na izbę przyjęć, chyba że wypadek skutkował wezwaniem karetki. Chodzi o to, że lekarz musi określić stan zdrowia, obrażenia i uznać, że są one bezpośrednim następstwem zdarzenia. Konieczne jest również zgromadzenie materiału dowodowego, zdjęć, monitoringu czy zeznań innych pracowników.

Ważny jest też czynnik czasowy, co konkretnie oznacza, że w UK ustawowo określony jest okres 3 lat, po upływie którego zdarzenie przedawnia się i pracownik traci prawo do odszkodowania. Trzeba tu dodać, że im bardziej skomplikowana sprawa, tym procedura prowadząca do złożenia wniosku o odszkodowanie będzie trwała dłużej. Dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalnych kancelarii odszkodowawczych, które w UK udzielają pomocy w języku polskim oraz działają na zasadzie no win-no fee. Oznacza to, że koszty prowadzenia sprawy poszkodowany ponosi tylko pod warunkiem wygrania sprawy.

Grupa Tipmedia
--- Artykuł sponsorowany ---
Podziel się: