Jakość żywności i świadomy konsument

  • 22.02.2022, 12:00
  • Grupa Tipmedia
Jakość żywności i świadomy konsument
Większa świadomość konsumentów w zakresie zasad żywienia, w tym komponowania diet żywieniowych, przekłada się na wymierne korzyści dla zdrowia społeczeństw i zwiększa szansę na ograniczenie występowania zjawiska otyłości i związanych z nią chorób. Zrównoważona dieta, zakładająca ograniczenie spożycie czerwonego i przetworzonego mięsa, z większą ilością owoców i warzyw, o ile będzie powszechniej stosowana, może wywierać też pozytywny wpływ na środowisko.

Dostęp do informacji, które ułatwią konsumentom podejmowanie świadomych, zdrowych wyborów żywieniowych to temat, który nabiera obecnie szczególnego znaczenia. Konsumenci coraz częściej poszukują rzetelnej informacja w zakresie pochodzenia oraz jakości żywności i zainteresowani są żywnością produkowaną bezpiecznymi dla zdrowia metodami.

Wspólna Polityka Rolna wspiera producentów wytwarzających żywność w różnych systemach jakości, co z jednej strony pozwala chronić unikalne, wyjątkowe produkty, z drugiej jest gwarancją najwyższej jakości wyrobów spożywczych.

Wśród najważniejszych systemów jakości żywności znajdują się systemy unijne takie jak: Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenia Geograficzne, Gwarantowana Tradycyjna Specjalność czy rolnictwo ekologiczne. Przykładowe polskie systemy to: Jakość Tradycja, integrowana produkcja roślin czy Quality Meat Program.

Jednym z działań przewidzianym w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 jest Promowanie, informowanie i marketing dotyczący żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości żywności. Celem interwencji jest zwiększenie rozpoznawalności wysokojakościowych produktów, wytwarzanych w ramach systemów jakości oraz poinformowanie potencjalnych konsumentów o ich ponadstandardowych zaletach. Działania, które zostaną podjęte pozwolą na dotarcie do szerokiego grona potencjalnych konsumentów, a tym samym przełożą się na zwiększenie popytu na te produkty i zachęcenie innych producentów do rozpoczęcia tego rodzaju działalności.

Wsparcie w ramach interwencji mogą uzyskać grupy producentów o dowolnej formie organizacyjno-prawnej, składające się z co najmniej z dwóch członków, którzy wytwarzają na terytorium RP produkty rolne lub środki spożywcze, przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi, w ramach unijnych lub krajowych systemów jakości.

W związku z rosnącymi oczekiwaniami konsumentów w odniesieniu do żywności wysokiej jakości, konieczne jest zagwarantowanie dostępności produktów wytwarzanych w ramach systemów jakości żywności na rynku. Działaniem, które ma się do tego przyczynić jest Wsparcie uczestników unijnych i krajowych systemów jakości żywności.

Interwencja skierowana jest do rolników, którzy wytwarzają produkty rolne lub środki spożywcze, przeznaczone bezpośrednio, lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi, w ramach co najmniej jednego unijnego lub krajowego systemu jakości (potwierdzone certyfikatem zgodności lub świadectwem jakości).

Z kolejnego odcinak naszego cyklu Rolnictwo Wspólna Sprawa, na kanale Truso Media na Youtube, można dowiedzieć się czym powinniśmy się kierować podejmując nasze zakupowe decyzje, czym jest zdrowa dieta oraz na jakie korzyści możemy liczyć wybierając produkty z określonymi certyfikatami. Film znajduje się pod tym linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=t7DCBrNQyP0

Tipmedia

Źródła:

  • Projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, grudzień 2021 r.,

  • fot. https://unsplash.com

Projekt finansowany w ramach programu IMCAP Unii Europejskiej.

Treść niniejszego artykułu przedstawia wyłącznie poglądy jego autora i jedynie autor ponosi za niego odpowiedzialność. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie zawartych w nim informacji.

Grupa Tipmedia
Materiał zewnętrzny
Podziel się: