Zmiana pokoleniowa na wsi i wsparcie młodych rolników

  • 09.11.2021, 14:00
  • Grupa Tipmedia
Zmiana pokoleniowa na wsi i wsparcie młodych rolników
Pomimo wielu zmian w rolnictwie jakie dokonały się w ostatnich latach, sektor ten nadal nie jest wystarczająco atrakcyjny dla młodych ludzi jako wybór kariery zawodowej i sposobu na życie.

 

W przypadku Polski struktura wieku rolników jest nadal stosunkowo korzystna na tle innych państw Unii Europejskiej, jednak w ostatniej dekadzie udział młodych rolników w ogólnej liczbie kierowników gospodarstw zmniejszył się, podczas gdy udział rolników powyżej 55 roku życia wzrósł.

Dochody gospodarstw rolnych są jednym z głównych wyzwań, jeśli chodzi o przyciąganie do sektora młodych osób zajmujących się działalnością rolniczą. Równocześnie konieczne jest realizowanie działań, które poprawią standard życia i pracy na obszarach wiejskich poprzez m.in. modernizowanie i rozwijanie sieci infrastruktury technicznej, poprawę dostępu do usług publicznych, w tym do kultury a także zapewnienie odpowiednio wysokiej jakości usług dla rolników.

Dostęp do dobrej jakości podstawowych usług publicznych, a także profesjonalnych usług na rzecz rolnictwa umożliwiających realizację planów w zakresie produkcji czy wchodzenia w nowe sektory gospodarski (np. biogospodarka) jest z całą pewnością argumentem za wejściem, bądź pozostaniem młodej osoby w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

W obliczu starzejącej się populacji rolników, Unia Europejska intensyfikuje wysiłki na rzecz zachęcania młodych ludzi do zaangażowania się w prowadzenie działalności rolniczej, a Wspólna Polityka Rolna wychodzi naprzeciw powyższym potrzebom, oferując szereg instrumentów wsparcia. Młodzi rolnicy czyli osoby, które nie ukończyły 40 roku życia mogą uzyskać pomoc finansową, stanowiącą z jednej strony zachętę do podejmowania decyzji o prowadzeniu działalności związanej z rolnictwem, z drugiej – przyczyniającą się do zniesienia barier w prowadzeniu takiej działalności.

Wspólna Polityka Rolna wspierając następne pokolenia rolników, nie tylko przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności rolnictwa europejskiego w przyszłości, ale również pomaga zagwarantować dostawy żywności w nadchodzących latach.

W projekcie Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 przewidziano instrumenty wsparcia, które mają za zadnie zapewnić dostęp do kapitału i zachęcać do przeprowadzenia inwestycji w przejmowanym lub tworzonym gospodarstwie, tak aby poprawić jego pozycję konkurencyjną na rynku.

Jednym z takich instrumentów jest uzupełniające wsparcie dochodu dla młodych rolników, czyli płatność przyznawana do powierzchni, na której prowadzona jest działalność rolnicza. Jest to pewny elementem dochodu młodego rolnika i stanowi zachętę do rozpoczęcia działalności rolniczej lub jej utrzymania, jednocześnie ułatwiając prowadzenie tej działalności. Taki dodatkowy strumień wsparcia, oprócz podstawowych płatności, zmniejsza ryzyko związane z działalnością inwestycyjną i operacyjną w gospodarstwach.

Dodatkowo młodzi rolnicy mogą otrzymać premię, która wspiera rozpoczynanie i rozwój działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym, zapewniając dostęp do kapitału niezbędnego w początkowej fazie prowadzenia gospodarstwa.

 

Przykłady młodych ludzi, którzy decydują się zostać na wsi i kontynuować schedę po swoich rodzicach są coraz częstsze. O jednym z nich opowiada nasz film, który można obejrzeć pod linkiem: https://youtu.be/tF64eg8z8QQ

 

Logo Tipmedia
Tipmedia

Źródła:

  • Projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, lipiec 2021 r., Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  • Raport informacyjny, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego - Ocena Wpływu WPR na wymianę pokoleniową, 14.10.2019

  • fot. – www.canva.com

 

Logo UE
 

Projekt finansowany w ramach programu IMCAP Unii Europejskiej.

Treść niniejszego artykułu przedstawia wyłącznie poglądy jego autora i jedynie autor ponosi za niego odpowiedzialność. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie zawartych w nim informacji.

Grupa Tipmedia
Zobacz także
Materiał Partnera
Podziel się: