Zmiany klimatu a Wspólna Polityka Rolna

  • 11.10.2021, 12:00
  • Grupa Tipmedia
Zmiany klimatu a Wspólna Polityka Rolna
Wspólna Polityka Rolna to szereg przedsięwzięć finansowanych przez Unię Europejską, których zadaniem jest walka ze zmianami klimatu, ochrona naturalnych zasobów i zwiększanie bioróżnorodności. Działania te mają na celu nie tylko zapobieganie katastrofom takim jak susza, pożary i powodzie, ale również poprawienie efektywności pracy rolników, poprzez wspólną dbałość o zachowanie jak najlepszych warunków do jej wykonywania.

Jednym ze sposobów zmniejszania negatywnego wpływu tego działu gospodarki na środowisko jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Pierwszym krokiem do tego może być rozsądne gospodarowanie zwierzętami hodowlanymi oraz gromadzenie i późniejsze przetwarzanie naturalnych nawozów. Istotne są również inwestycje w odbudowę lasów pochłaniających nadmiar dwutlenku węgla.

Równie ważną dla ochrony klimatu kwestią jest tworzenie systemów nawadniania, które pozwolą na zapewnienie najwyższej jakości wody przy możliwie najniższym jej zużyciu oraz odpowiednia ochrona gleby. Ponadto istotne jest utrzymywanie wysokiej jakości powietrza, poprzez ograniczenie stosowania związków chemicznych i ich rozprzestrzeniania.

Niemniejszą rolę odgrywa też dbałość o warunki sprzyjające rozwojowi życia na różnych jego poziomach. Pomóc w tym może m.in. tworzenie korytarzy ekologicznych, zachowywanie elementów krajobrazu, ochrona już powstałych siedlisk oraz zmniejszenie zastosowania chemicznych substancji zwalczających szkodliwe organizmy, sztucznych nawozów oraz antybiotyków.

susza spowodowana zmianami klimatu

WPR wychodzi naprzeciw powyższym potrzebom, oferując szereg instrumentów, których wdrożenie ma ograniczyć wpływ rolnictwa na klimat. Jednocześnie mają one ułatwić dostosowanie się do zjawisk, które w wyniku tych zmian już występują. Możliwości te zostały szczegółowo opisane w projekcie Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, opracowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jednym z takich narzędzi będzie wsparcie rolników w postaci tzw. ekoschematów umożliwiających stosowanie na poszczególnych gruntach praktyk ograniczających presję rolnictwa na środowisko. Będą to m.in. retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych czy zróżnicowana struktura upraw.

Dodatkową propozycją wsparcia ze strony Unii Europejskiej będzie finansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych, służące ochronie środowiska oraz adaptacji rolnictwa do zmian klimatu, np. instalacje do pozyskiwania i zagospodarowania wody deszczowej, instalacje do powtórnego obiegu wody oraz inna infrastruktura wspierająca dostosowanie do niekorzystnych warunków pogodowych.

Przewiduje się również wsparcie inwestycyjne gospodarstw rolnych w zakresie niskoemisyjnych technologii (np. doglebowej aplikacji nawozów mineralnych/naturalnych, uprawy bezorkowej, biofiltrów, urządzeń do przechowywania nawozów).

W ramach WPR kontynuowane będzie też wsparcie dla gospodarstw położonych na obszarach z ograniczeniami naturalnymi i innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW). Takie działanie ma na celu ograniczenie ryzyka związanego z porzucaniem gruntów, a co za tym idzie przyczyni się do poprawy stanu gleb w Polsce.

Wsparcie związane ze zmianami klimatu przewidziane w ramach WPR będzie przyczyniać się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, Strategii „Od pola do stołu” i Strategii na rzecz bioróżnorodności.

Logo Grupa Tipmedia

Tipmedia

 

 

Artykuł przygotowany w ramach projektu Promocja Wspólnej Polityki Rolnej poprzez cykl audycji, artykułów prasowych oraz webinarów. Więcej informacji o projekcie: www.tipmedia.pl

 

unia europejska logo

 

Projekt finansowany w ramach programu IMCAP Unii Europejskiej.

Treść niniejszego artykułu przedstawia wyłącznie poglądy jego autora i jedynie autor ponosi za niego odpowiedzialność. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie zawartych w nim informacji.

fot. główna NOAA / Unsplash

fot. w treści Patrick Hendry / Unsplash

 

Grupa Tipmedia
Zobacz także
Materiał zewnętrzny
Podziel się: