Polskie wybory 2019 – zarejestruj się, aby głosować na Wyspach

  • 02.10.2019, 12:58
  • Brexit Standard
Polskie wybory 2019 – zarejestruj się, aby głosować na Wyspach Fot. sejm.gov.pl / Rafał Zembrzycki
Wybory powszechne w Polsce już w niedzielę 13 października. Każdy obywatel polski mieszkający zagranicą też może wziąć w nich udział. Wystarczy się wcześniej zarejestrować.

10 października upływa termin rejestracji, aby móc zagłosować w nadchodzących wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Głosowanie za granicą w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP w 2019 r.

Głosowanie odbędzie się w niedzielę 13 października 2019 r. w godz. 7.00-21.00 (w obu Amerykach wybory odbędą się w sobotę 12 października 2019 r. w godz. 7.00-21.00 czasu miejscowego).

Obywatele polscy przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście.

Dla obywateli polskich przebywających za granicą zostało utworzonych 320 obwodów głosowania. W Zjednoczonym Królestwie jest ich 54, w tym 28 na terenie okręgu konsularnego Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie.

Osoby uprawnione do głosowania za granicą

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

– najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

– nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

– nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,

– nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,

– posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty,

– zostanie wpisana do spisu wyborców.

Spis wyborców

Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z elektronicznego systemu rejestracji e-wybory:

ewybory.msz.gov.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

– Nazwisko

– Imię (imiona)

– Imię ojca

– Datę urodzenia

– Numer ewidencyjny PESEL

– Miejsce pobytu wyborcy za granicą

– Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.

– Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Zgłoszenia można dokonać do dnia 10 października 2019 r. (włącznie).

Zaświadczenia wydawane przez Konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula i zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem głosowania, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do właściwego konsula pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej (w przypadku większości urzędów konsularnych będzie to 11 października 2019 r.).

Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

Bliższe informacje dostępne są na stronach internetowych polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych (https://www.gov.pl/web/dyplomacja/polskie-przedstawicielstwa-na-swiecie).

Brexit Standard

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe