Doradzamy.to

Zespół składników firmy, który przeznaczony jest do realizacji wyznaczonych zadań i mógłby stanowić osobny podmiot gospodarczy, określany jest jako zorganizowana część przedsiębiorstwa. Obejmować może ona zarówno składniki materialne, na przykład nieruchomości lub maszyny, jak i koncesje, licencje oraz specyficzne know-how.