Portal Powiązane.pl

Na podstawie umów powiązane ze sobą podmioty mogą dowolnie kształtować ceny transakcyjne, jednak ich wysokość musi uwzględniać określone w przepisach progi, a także pozostawać w zgodzie z zasadami rynkowości.