Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Aron Czubkowski

Z jego usług korzystają np. osoby mające tytuł wykonawczy, którym zależy na odzyskaniu należności lub ich zabezpieczeniu. W sprawach, gdy do egzekucji wyroków prawa niezbędna jest interwencja funkcjonariusza publicznego pomóc może komornik sądowy. Warszawa to miasto, w którym znajduje się kancelaria.