PHAROS Michał Zajdowicz

Firma Pharos świadczy usługi dla Klientów biznesowych oraz instytucji i organizacji w zakresie wdrożeń regulacji RODO, a także szkoleń związanych z tematyką ochrony danych osobowych. Na zlecenie zainteresowanych podmiotów specjaliści wykonają audyt ochrony danych osobowych, którego celem jest zweryfikowanie jakości bezpieczeństwa poufnych informacji w ramach prowadzonej przez Klienta działalności.