Pharos Michał Zajdowicz

Specjaliści z firmy Pharos zajmują się tematyką ochrony danych osobowych na gruncie podmiotów gospodarczych, wszelkiego rodzaju instytucji czy organizacji. Eksperci pomagają we wdrożeniach regulacji RODO, szkolą także pod tym kątem personel zatrudniany przez Klientów. Świadczone usługi to przede wszystkim outsourcing IOD, który obejmuje również realizację audytów w zakresie stanu ochrony danych osobowych.